JALDEJ HA-DERECHילדי הדרך

Třinec

Jsme malá mesiánská skupinka věřících, která se pravidelně schází každou sobotu v 10:00 hod. k šabatové bohoslužbě, jejíž součástí jsou modlitby, hebrejské chvály a čtení předepsaného týdenního oddílu Tóry (Pěti knih Mojžíšových) včetně úseku z Nevi’im (Proroků) a Berit Chadaša (tzv. Nového Zákonu). Kromě toho společně slavíme ostatní biblické svátky ha-Šem (doslova „toho Jména“, Hospodina).

Pokud nás chcete navštívit nebo se s námi jen písemně spojit, napište nám na tento e-mail:

derech@derech.cz
Šabatová shromáždění

Naše společná šabatová shromáždění probíhají každou sobotu vždy od 10:00 hod. (přibližně do 13:00 hod.), a to v mesiánské studovně Jaldej ha-Derech na ul. Poštovní 604, v Třinci – Starém Městě (kousek od autobusového nádraží, 4. nadzemní podlaží obytného domu, v jehož přízemí se nachází květinářství – v případě, že nejsou otevřeny vchodové dveře v zadní části domu, použijte zvonek „mesiánská studovna“).

každou sobotu od 10:00 hod.
mesiánská studovna Jaldej ha-Derech
ul. Poštovní 604, 739 61 Třinec – Staré Město