54. sidra

וזאת הבּרכה / VeZO’T HABeRACHA / "A toto je požehnání"

Devarim (5. Mojžíšova) 33:1-34:12

 • 1. čtoucí: Devarim 33:1-7
 • 2. čtoucí: Devarim 33:8-12
 • 3. čtoucí: Devarim 33:13-17
 • 4. čtoucí: Devarim 33:18-21
 • 5. čtoucí: Devarim 33:22-26
 • 6. čtoucí: Devarim 33:27-29
 • 7. čtoucí: Devarim 34:1-12

Haftara k VeZO’T HABeRACHA

 • Podle zvyklosti Aškenazim (východoevropských židů):
  • Jehošu‘a (Jozue) 1:1-18

Berit Chadaša k VeZO’T HABeRACHA

 • Podle návrhu Davida H. Sterna:
  • Matitjahu (Matouš) 17:1-9
  • Mordochaj (Marek) 9:2-10
  • Uri (Lukáš) 9:28-36
  • Jehuda (Juda) 3-4; 8-10