8. sidra

ויּשׁלח / VAJIŠLACH / "A poslal"

Bere’šit (1. Mojžíšova) 32:4(3)-36:43

 • Podle zvyklosti Aškenazim (východoevropských židů):
  • 1. čtoucí: Bere’šit 32:4(3)-13(12)
  • 2. čtoucí: Bere’šit 32:14(13)-30(29)
  • 3. čtoucí: Bere’šit 32:31(30)-33:5
  • 4. čtoucí: Bere’šit 33:6-20
  • 5. čtoucí: Bere’šit 34:1-35:11
  • 6. čtoucí: Bere’šit 35:12-36:19
  • 7. čtoucí: Bere’šit 36:20-39
  • MAFTIR (8. čtoucí): Bere’šit 36:40-43

Haftara k VAJIŠLACH

 • Podle zvyklosti Aškenazim (východoevropských židů):
  • Ovadja (Abdijáš) 1:1-21

Berit Chadaša k VAJIŠLACH

 • Podle návrhu Davida H. Sterna:
  • Korintim Alef (1. Korintským) 5:1-13
  • Hitgalut (Zjevení) 7:1-12
 • Podle návrhu Ya‘acova Farbera:
  • Ivrim (Židům) 11:11-20

Výraz VAJIŠLACH (ויּשׁלח), což je první slovo v hebrejském záznamu stejnojmenné sidry (týdenního oddílu čtení z Tóry), je složeninou dvou samostatných výrazů, a to spojky VE (ו), jež může mít tyto významy: a, ale, avšak, však, dále, i, jako, když, nato, nebo, ovšem, pak, potom, proto, takže, totiž, včetně, vtom apod., a příslušného tvaru slovesa Š-L-CH (שׁלח, psáno zprava doleva hebrejskými písmeny „šin“, „lamed“ a „chet“), jež v sobě nese tyto významy: poslat, posílat, vyhostit, zasílat, doručit, pustit, rozeslat, chopit se (srpu [Jl 4,13]), máchnout (žezlem [Ž 110,2]), používat (úst [Ž 50,19]), vztáhnout na někoho či po něčem (ruku nebo hůl), vztyčovat (prsty [Iz 58,9]) (PÍPAL, B. Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu. Praha: Kalich, 2006. ISBN 80-7017-029-8 [str. 44, 168]).

V českých Biblích je hebrejský výraz VAJIŠLACH (ויּשׁלח), jenž se nachází v Bere’šit (Genesis) 32:4 [3], překládán takto: vypravil (Jeruzalémská bible), pak … vypravil (Překlad 21. století), pak … vyslal (Ekumenický překlad), poslal (Český studijní překlad [KMS]), i poslal (Dr. Isidor Hirsch), poslal pak (Bible kralická) či potom … poslal (Překlad nového světa Svatých písem).