24. sidra

ויּקרא / VAJIKRA / "A zavolal"

Vajikra (3. Mojžíšova) 1:1-5:26(6:7)

 • 1. čtoucí: Vajikra 1:1-13
 • 2. čtoucí: Vajikra 1:14-2:6
 • 3. čtoucí: Vajikra 2:7-16
 • 4. čtoucí: Vajikra 3:1-17
 • 5. čtoucí: Vajikra 4:1-26
 • 6. čtoucí: Vajikra 4:27-5:10
 • 7. čtoucí: Vajikra 5:11-23(6:4)
 • MAFTIR (8. čtoucí): Vajikra 5:24(6:5)-26(6:7)

Haftara k VAJIKRA

 • Ješa‘jahu (Izaiáš) 43:21-44:23

Berit Chadaša k VAJIKRA

 • Podle návrhu Davida H. Sterna:
  • Romim (Římanům) 8:1-13
  • Ivrim (Židům) 10:1-14; 13:10-16

Hebrejský výraz VAJIKRA (ויקרא) je nejen prvním slovem v hebrejském záznamu stejnojmenné sidry (oddílu čtení Tóry), ale zároveň slouží jako hebrejské označení Třetí knihy Mojžíšovy. Samotný výraz VAJIKRA je složeninou dvou samostatných výrazů, a to spojky VE (ו), jež může mít tyto významy: a, ale, avšak, však, dále, i, jako, když, nato, nebo, ovšem, pak, potom, proto, takže, totiž, včetně, vtom apod., a příslušného tvaru slovesa K–R–’ (קרא, psáno zprava doleva hebrejskými písmeny „kof“, „reš“ a „alef“), které má tyto významy: povolat, provolávat, volat, vyzývat [Ž 50,4], ozývat se, vyvolávat, vyhlašovat [Mi 3,5], diktovat [Jr 36,18], zvolat, zavolat, sezvat, zvát, dovolávat se, vybídnout, předvolat, číst, předčítat, předříkávat (PÍPAL, B. Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu. Praha: Kalich, 2006. ISBN 80-7017-029-8 [str. 44, 147].).