11. sidra

ויּגשׁ / VAJIGAŠ / "A přistoupil"

Bere’šit (1. Mojžíšova) 44:18-47:27

 • 1. čtoucí: Bere’šit 44:18-30
 • 2. čtoucí: Bere’šit 44:31-45:7
 • 3. čtoucí: Bere’šit 45:8-18
 • 4. čtoucí: Bere’šit 45:19-27
 • 5. čtoucí: Bere’šit 45:28-46:27
 • 6. čtoucí: Bere’šit 46:28-47:10
 • 7. čtoucí: Bere’šit 47:11-24
 • MAFTIR (8. čtoucí): Bere’šit 47:25-27

Haftara k VAJIGAŠ

 • Jechezk’el (Ezechiel) 37:15-28

Berit Chadaša k VAJIGAŠ

 • Podle návrhu Davida H. Sterna:
  • Ma‘asej Talmidim (Skutky) 7:9-16

Hebrejský výraz VAJIGAŠ (ויגּשׁ), což je první slovo v hebrejském záznamu stejnojmenné sidry, je složeninou dvou samostatných výrazů, a to spojky VE (ו), jež může mít tyto významy: a, ale, avšak, však, dále, i, jako, když, nato, nebo, ovšem, pak, potom, proto, takže, totiž, včetně, vtom apod., a příslušného tvaru slovesa N–G–Š (נגשׁ), které má tyto významy: přikročit, přistoupit, přiblížit se.