9. sidra

ויּשׁב / VAJEŠEV / "A usadil se"

Bere’šit (1. Mojžíšova) 37:1-40:23

 • 1. čtoucí: Bere’šit 37:1-11
 • 2. čtoucí: Bere’šit 37:12-22
 • 3. čtoucí: Bere’šit 37:23-36
 • 4. čtoucí: Bere’šit 38:1-30
 • 5. čtoucí: Bere’šit 39:1-6
 • 6. čtoucí: Bere’šit 39:7-23
 • 7. čtoucí: Bere’šit 40:1-19
 • MAFTIR (8. čtoucí): Bere’šit 40:20-23

Haftara k VAJEŠEV

 • Amos 2:6-3:8

Berit Chadaša k VAJEŠEV

 • Podle návrhu Davida H. Sterna:
  • Ma‘asej Talmidim (Skutky) 7:9-16

Výraz VAJEŠEV (ויּשׁב), což je první slovo v hebrejském záznamu stejnojmenné sidry (týdenního oddílu čtení z Tóry), je složeninou dvou samostatných výrazů, a to spojky VE (ו), jež může mít tyto významy: a, ale, avšak, však, dále, i, jako, když, nato, nebo, ovšem, pak, potom, proto, takže, totiž, včetně, vtom apod., a příslušného tvaru slovesa J-Š-V (ישׁב, psáno zprava doleva hebrejskými písmeny „jod“, „šin“ a „vet“), jež v sobě nese tyto významy: dosednout, mít obyvatele, posadit se, sedávat, sedět, sednout si, usadit se, usednout, sídlit, zasednout, zůstat (PÍPAL, B. Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu. Praha: Kalich, 2006. ISBN 80-7017-029-8 [str. 44, 69]).

V českých Biblích je hebrejský výraz VAJEŠEV (ויּשׁב), jenž se nachází v Bere’šit (Genesis) 37:1, překládán takto: však bydlel (Překlad 21. století), pak bydlil (Bible kralická), a … dále bydlel (Překlad nového světa Svatých písem), ale … sídlil (Jeruzalémská bible), i usadil se (Ekumenický překlad), pak usadil se (Dr. Gustav Sicher) či se usadil (Český studijní překlad [KMS]).