52. sidra

ויּלך / VAJELECH / "A předstoupil"

Devarim (5. Mojžíšova) 31:1-30

 • Běžný rok:

  V běžném roce se tento oddíl čte dohromady se sidrou Nicavim.

  • 1. čtoucí: Devarim 29:9(10)-28(29)
  • 2. čtoucí: Devarim 30:1-6
  • 3. čtoucí: Devarim 30:7-14
  • 4. čtoucí: Devarim 30:15-31:6
  • 5. čtoucí: Devarim 31:7-13
  • 6. čtoucí: Devarim 31:14-19
  • 7. čtoucí: Devarim 31:20-27
  • MAFTIR (8. čtoucí): Devarim 31:28-30
 • Přestupný rok:

  V přestupném roce se čte samotná sidra Vajelech takto:

  • 1. čtoucí: Devarim 31:1-3
  • 2. čtoucí: Devarim 31:4-6
  • 3. čtoucí: Devarim 31:7-9
  • 4. čtoucí: Devarim 31:10-13
  • 5. čtoucí: Devarim 31:14-19
  • 6. čtoucí: Devarim 31:20-24
  • 7. čtoucí: Devarim 31:25-27
  • MAFTIR (8. čtoucí): Devarim 31:28-30

Haftara k VAJELECH

 • Hoše‘a (Ozeáš) 14:2(1)-10(9)
 • Micha (Micheáš) 7:18-20
 • Jo’el (Joel) 2:15-27

Berit Chadaša k VAJELECH

 • Podle návrhu Davida H. Sterna:
  • Ivrim (Židům) 13:5-8