12. sidra

ויחי / VAJeCHI / "A žil"

Bere’šit (1. Mojžíšova) 47:28-50:26

 • 1. čtoucí: Bere’šit 47:28-48:9
 • 2. čtoucí: Bere’šit 48:10-16
 • 3. čtoucí: Bere’šit 48:17-22
 • 4. čtoucí: Bere’šit 49:1-18
 • 5. čtoucí: Bere’šit 49:19-26
 • 6. čtoucí: Bere’šit 49:27-50:20
 • 7. čtoucí: Bere’šit 50:21-22
 • MAFTIR (8. čtoucí): Bere’šit 50:23-26

Haftara k VAJeCHI

 • Melachim Alef (1. Královská) 2:1-12

Berit Chadaša k VAJeCHI

 • Podle návrhu Davida H. Sterna:
  • Ma‘asej Talmidim (Skutky) 7:9-16
  • Ivrim (Židům) 11:21-22
  • Kejfa Alef (1. Petr) 1:3-9; 2:11-17

Hebrejský výraz VAJeCHI (ויחי), což je první slovo v hebrejském záznamu stejnojmenné sidry, je složeninou dvou samostatných výrazů, a to spojky VE (ו), jež může mít tyto významy: a, ale, avšak, však, dále, i, jako, když, nato, nebo, ovšem, pak, potom, proto, takže, totiž, včetně, vtom apod., a příslušného tvaru slovesa CH–J–H (חיה), které má tyto významy: zůstat naživu, žít, okřát, být živ (PÍPAL, B. Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu. Praha: Kalich, 2006. ISBN 80-7017-029-8.).