7. sidra

ויּצא / VAJECE / "A odešel"

Bere’šit (1. Mojžíšova) 28:10-32:3(2)

 • 1. čtoucí: Bere’šit 28:10-22
 • 2. čtoucí: Bere’šit 29:1-17
 • 3. čtoucí: Bere’šit 29:18-30:13
 • 4. čtoucí: Bere’šit 30:14-27
 • 5. čtoucí: Bere’šit 30:28-31:16
 • 6. čtoucí: Bere’šit 31:17-42
 • 7. čtoucí: Bere’šit 31:43-54
 • MAFTIR (8. čtoucí): Bere’šit 32:1(31:55)-32:3(2)

Haftara k VAJECE

 • Podle zvyklosti Aškenazim (východoevropských židů):
  • Hoše‘a (Ozeáš) 12:13(12)-14:10(9)

Berit Chadaša k VAJECE

 • Podle návrhu Davida H. Sterna:
  • Jochanan (Jan) 1:43-51

Výraz VAJECE (ויּצא), což je první slovo v hebrejském záznamu stejnojmenné sidry (týdenního oddílu čtení z Tóry), je složeninou dvou samostatných výrazů, a to spojky VE (ו), jež může mít tyto významy: a, ale, avšak, však, dále, i, jako, když, nato, nebo, ovšem, pak, potom, proto, takže, totiž, včetně, vtom apod., a příslušného tvaru slovesa J-C-’ (יצא, psáno zprava doleva hebrejskými písmeny „jod“, „cade“ a „alef“), jež v sobě nese tyto významy: vycházet, vyjít, vyletovat, vytáhnout, vede, táhne se, vybíhá, dosahuje (o hranicích); přinést, přivést, vyvést, vyvádět; být vyveden (PÍPAL, B. Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu. Praha: Kalich, 2006. ISBN 80-7017-029-8 [str. 44, 67]).

V českých Biblích je hebrejský výraz VAJECE (ויּצא), jenž se nachází v Bere’šit (Genesis) 28:10, překládán takto: odešel (Překlad 21. století, Český studijní překlad [KMS], Jeruzalémská bible), vyšel (Dr. Isidor Hirsch, Ekumenický překlad), vyšed pak (Bible kralická) či a … se ubíral (Překlad nového světa Svatých písem).