22. sidra

ויּקהל / VAJAKHEL / "A shromáždil"

Šemot (2. Mojžíšova) 35:1-38:20

 • Běžný rok:

  V běžném roce se tento oddíl čte dohromady se sidrou Pekudej.

  • 1. čtoucí: Šemot 35:1-29
  • 2. čtoucí: Šemot 35:30-37:16
  • 3. čtoucí: Šemot 37:17-29
  • 4. čtoucí: Šemot 38:1-39:1
  • 5. čtoucí: Šemot 39:2-21
  • 6. čtoucí: Šemot 39:22-43
  • 7. čtoucí: Šemot 40:1-33
  • MAFTIR (8. čtoucí): Šemot 40:34-38
 • Přestupný rok:

  V přestupném roce se čte samotná sidra Vajakhel takto:

  • 1. čtoucí: Šemot 35:1-20
  • 2. čtoucí: Šemot 35:21-29
  • 3. čtoucí: Šemot 35:30-36:7
  • 4. čtoucí: Šemot 36:8-19
  • 5. čtoucí: Šemot 36:20-37:16
  • 6. čtoucí: Šemot 37:17-29
  • 7. čtoucí: Šemot 38:1-17
  • MAFTIR (8. čtoucí): Šemot 38:18-20

Haftara k VAJAKHEL

 • Podle zvyklosti Aškenazim (východoevropských židů):
  • Melachim Alef (1. Královská) 7:40-50

Berit Chadaša k VAJAKHEL

 • Podle návrhu Davida H. Sterna:
  • Korintim Bet (2. Korintským) 9:1-15
  • Ivrim (Židům) 9:1-14
  • Hitgalut (Zjevení) 11:1-13

Hebrejský výraz VAJAKHEL (ויקהל), což je první slovo v hebrejském záznamu stejnojmenné sidry, je složeninou dvou samostatných výrazů, a to spojky VE (ו), jež může mít tyto významy: a, ale, avšak, však, dále, i, jako, když, nato, nebo, ovšem, pak, potom, proto, takže, totiž, včetně, vtom apod., a příslušného tvaru slovesa K–H–L (קהל, psáno zprava doleva hebrejskými písmeny „kof“, „he“ a „lamed“), které má tyto významy: shromáždit se, srotit se; shromáždit, svolat shromáždění. Protože od slovesného kořene K–H–L je odvozováno i slovo KEHILA (קהלה), které má tento doslovný význam: shromáždění (kultické), či slovo KAHAL (קהל), které má tyto významy: společenství, sbor, shromáždění (církev), dalo by se výraz VAJAKHEL přeložit i jako A svolal církev.