14. sidra

וארא / VA’ERA / "A ukázal jsem se"

Šemot (2. Mojžíšova) 6:2-9:35

 • 1. čtoucí: Šemot 6:2-13
 • 2. čtoucí: Šemot 6:14-28
 • 3. čtoucí: Šemot 6:29-7:7
 • 4. čtoucí: Šemot 7:8-8:6(10)
 • 5. čtoucí: Šemot 8:7(11)-18(22)
 • 6. čtoucí: Šemot 8:19(23)-9:16
 • 7. čtoucí: Šemot 9:17-32
 • MAFTIR (8. čtoucí): Šemot 9:33-35

Haftara k VA’ERA

 • Jechezk’el (Ezechiel) 28:25-29:21

Berit Chadaša k VA’ERA

 • Podle návrhu Davida H. Sterna:
  • Romim (Římanům) 9:14-17
  • Korintim Bet (2. Korintským) 6:14-7:1

Hebrejský výraz VA’ERA (וארא), což je první slovo druhé věty (tedy první slovo v Šemot 6:3) v hebrejském záznamu stejnojmenné sidry (oddílu čtení Tóry), je složeninou dvou samostatných výrazů, a to spojky VE (ו), jež může mít tyto významy: a, ale, avšak, však, dále, i, jako, když, nato, nebo, ovšem, pak, potom, proto, takže, totiž, včetně, vtom apod., a příslušného tvaru slovesa R–’–H (ראה, zprava doleva čteme tato písmena: „reš“, „alef“ a „he“), které může mít tyto významy: jevit se, nahlédnout, shledat, spatřit, spatřovat, popatřit, opatřit, zhlédat, uvidět, vidět, zahlédnout, pohledět, zjistit, zhlédnout, hledět.