6. sidra

תּולדת / TOLeDOT / "Rodopisy"

Bere’šit (1. Mojžíšova) 25:19-28:9

 • 1. čtoucí: Bere’šit 25:19-26:5
 • 2. čtoucí: Bere’šit 26:6-12
 • 3. čtoucí: Bere’šit 26:13-22
 • 4. čtoucí: Bere’šit 26:23-29
 • 5. čtoucí: Bere’šit 26:30-27:27
 • 6. čtoucí: Bere’šit 27:28-28:4
 • 7. čtoucí: Bere’šit 28:5-6
 • MAFTIR (8. čtoucí): Bere’šit 28:7-9

Haftara k TOLeDOT

 • Mal’achi (Malachiáš) 1:1-2:7

Berit Chadaša k TOLeDOT

 • Podle návrhu Davida H. Sterna:
  • Romim (Římanům) 9:6-16
  • Ivrim (Židům) 11:20;12:14-17

Výraz TOLEDOT (תוֹלדת) je druhé slovo v hebrejském záznamu stejnojmenné sidry (týdenního oddílu čtení z Tóry). Jedná se o tvar podstatného jména, které je v množném čísle a které má tyto významy: rodopis, rodopisy. Toto podstatné jméno je odvozeno ze slovesného kořene J-L-D (ילד, psáno zprava doleva hebrejskými písmeny „jod“, „lamed“ a „dalet“), jenž v sobě nese tyto významy: porodit, rodit, zrodit, vrhat (mladé), rodička; narodit se; pomáhat při porodu, porodní bába; být narozen, narodit se; hlásit původ, prokazovat svůj rod; oplodnit, porodit, plodit, zplodit; být zplozen (PÍPAL, B. Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu. Praha: Kalich, 2006. ISBN 80-7017-029-8 [str. 65]).

V českých Biblích je hebrejský výraz TOLEDOT (תוֹלדת jenž se nachází v Bere’šit (Genesis) 25:19, překládán takto: příběh (Překlad 21. století, Jeruzalémská bible), rodopis (Ekumenický překlad, Český studijní překlad [KMS]), rodové (Dr. Isidor Hirsch, Bible kralická) či dějiny (Překlad nového světa Svatých písem).