19. sidra

תרומה / TeRUMA / "Oběť pozdvihování" (Příspěvek)

Šemot (2. Mojžíšova) 25:1-27:19

 • Podle zvyklosti Aškenazim (východoevropských židů):
  • 1. čtoucí: Šemot 25:1-16
  • 2. čtoucí: Šemot 25:17-40
  • 3. čtoucí: Šemot 26:1-14
  • 4. čtoucí: Šemot 26:15-30
  • 5. čtoucí: Šemot 26:31-37
  • 6. čtoucí: Šemot 27:1-8
  • 7. čtoucí: Šemot 27:9-16
  • MAFTIR (8. čtoucí): Šemot 27:17-19

Haftara k TeRUMA

 • Melachim Alef (1. Královská) 5:26(12)-6:13

Berit Chadaša k TeRUMA

 • Podle návrhu Davida H. Sterna:
  • Ivrim (Židům) 8:1-6; 9:23-24; 10:1

Hebrejský výraz TeRUMA (טרוּמה), což je deváté slovo v hebrejském záznamu stejnojmenné sidry, má tento doslovný význam: oběť pozdvihování, daň, příspěvek (na kult). Toto podstatné jméno je odvozeno od slovesného kořene R–V–M (רום, psáno zprava doleva písmeny „reš“, „vav“ a „mem“), které má tyto významy: být hrdý, pyšný, vysoký, vznešený, vysoko pozdvižený, vysoko strmět, být pozdvižený, zdvižený, pozdvihnout, zdvihat se, zvedat se, pozvednout se, pozvedat, převyšovat, nabývat vrchu, vyvyšovat (PÍPAL, B. Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu. Praha: Kalich, 2006. ISBN 80-7017-029-8 [str. 152]).