20. sidra

תּצוּה / TeCAVE / "Přikaž"

Šemot (2. Mojžíšova) 27:20-30:10

 • 1. čtoucí: Šemot 27:20-28:12
 • 2. čtoucí: Šemot 28:13-30
 • 3. čtoucí: Šemot 28:31-43
 • 4. čtoucí: Šemot 29:1-18
 • 5. čtoucí: Šemot 29:19-37
 • 6. čtoucí: Šemot 29:38-46
 • 7. čtoucí: Šemot 30:1-7
 • MAFTIR (8. čtoucí): Šemot 30:8-10

Haftara k TeCAVE

 • Jechezk’el (Ezechiel) 43:10-27

Berit Chadaša k TeCAVE

 • Podle návrhu Davida H. Sterna:
  • Filipim (Filipským) 4:10-20

Hebrejský výraz TeCAVE (תצוה), což je druhé slovo v hebrejském záznamu stejnojmenné sidry, je sloveso odvozené ze slovesného kořene C–V–H (צוה), jež může mít tyto významy: přikázat, rozkázat, pověřit, poručit, zakázat, dát příkaz (PÍPAL, B. Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu. Praha: Kalich, 2006. ISBN 80-7017-029-8.).