27. sidra

תזריע / TAZRI‘A / "Otěhotní"

Vajikra (3. Mojžíšova) 12:1-13:59

 • Běžný rok:

  V běžném roce se tento oddíl čte dohromady se sidrou Mecora.

  • 1. čtoucí: Vajikra 12:1-13:23
  • 2. čtoucí: Vajikra 13:24-37
  • 3. čtoucí: Vajikra 13:38-54
  • 4. čtoucí: Vajikra 13:55-14:20
  • 5. čtoucí: Vajikra 14:21-32
  • 6. čtoucí: Vajikra 14:33-15:15
  • 7. čtoucí: Vajikra 15:16-30
  • MAFTIR (8. čtoucí): Vajikra 15:31-33
 • Přestupný rok:

  V přestupném roce se čte samotná sidra Tazri‘a takto:

  • 1. čtoucí: Vajikra 12:1-13:5
  • 2. čtoucí: Vajikra 13:6-17
  • 3. čtoucí: Vajikra 13:18-23
  • 4. čtoucí: Vajikra 13:24-28
  • 5. čtoucí: Vajikra 13:29-37
  • 6. čtoucí: Vajikra 13:38-54
  • 7. čtoucí: Vajikra 13:55-56
  • MAFTIR (8. čtoucí): Vajikra 13:57-59

Haftara k TAZRI‘A

 • Melachim Bet (2. Královská) 4:42-5:19

Berit Chadaša k TAZRI‘A

 • Podle návrhu Davida H. Sterna:
  • Matitjahu (Matouš) 8:1-4; 11:2-6
  • Mordochaj (Marek) 1:40-45
  • Uri (Lukáš) 2:22-24; 5:12-16; 7:18-23

Hebrejský výraz TAZRI‘A (תזריע), což je jedenácté slovo v hebrejském záznamu stejnojmenné sidry neboli sedmé slovo ve Vajikra (Leviticus) 12:2, je sloveso, jež je odvozeno ze slovesného kořene Z-R-‘ (זרע, psáno zprava doleva hebrejskými písmeny “zajin„, “reš„ a “ajin„). Tento slovesný kořen má tyto významy: rozsévat, sít, zasít, zasévat; je seto, rozséváno, zaseto, vsáto, mít potomky; osít, osívat, rozsít, rozsívat, rozmnožovat se semeny, nést semena (PÍPAL, B. Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu. Praha: Kalich, 2006. ISBN 80-7017-029-8 [str. 47]).

České Bible hebrejské sloveso ve tvaru TAZRI‘A, jež se nachází ve Vajikra 12:2, překládají jako počne (Překlad 21. století, Český studijní překlad [KMS]), „počala“ (Dr. Gustav Sicher), počnuc (Bible kralická), otěhotní (Ekumenický překlad), je … těhotná (Jeruzalémská bible), otěhotní semenem (Překlad nového světa Svatých písem) či přijde do jiného stavu (Průvodce životem).