48. sidra

שׁפטים / ŠOFeTIM / "Soudcové"

Devarim (5. Mojžíšova) 16:18-21:9

 • 1. čtoucí: Devarim 16:18-17:13
 • 2. čtoucí: Devarim 17:14-20
 • 3. čtoucí: Devarim 18:1-5
 • 4. čtoucí: Devarim 18:6-13
 • 5. čtoucí: Devarim 18:14-19:13
 • 6. čtoucí: Devarim 19:14-20:9
 • 7. čtoucí: Devarim 20:10-21:6
 • MAFTIR (8. čtoucí): Devarim 21:7-9

Haftara k ŠOFeTIM

 • Podle zvyklosti Aškenazim (východoevropských židů):
  • Ješa‘jahu (Izaiáš) 51:12-52:12
 • Podle návrhu Davida H. Sterna:
  • Ješa‘jahu (Izaiáš) 51:12-53:12

Berit Chadaša k ŠOFeTIM

 • Podle návrhu Davida H. Sterna:
  • Matitjahu (Matouš) 5:38-42; 18:15-20;
  • Ma‘asej Talmidim (Skutky) 3:13-26; 7:35-53
  • Korintim Alef (1. Korintským) 5:9-13
  • Timotijos Alef (1. Timoteovi) 5:17-22
  • Ivrim (Židům) 10:28-31