37. sidra

שׁלח־לך / ŠeLACH LeCHA / "Pošli si"

Bemidbar (4. Mojžíšova) 13:1-15:41

 • Podle zvyklosti Aškenazim (východoevropských židů):
  • 1. čtoucí: Bemidbar 13:1-20
  • 2. čtoucí: Bemidbar 13:21-14:7
  • 3. čtoucí: Bemidbar 14:8-25
  • 4. čtoucí: Bemidbar 14:26-15:7
  • 5. čtoucí: Bemidbar 15:8-16
  • 6. čtoucí: Bemidbar 15:17-26
  • 7. čtoucí: Bemidbar 15:27-36
  • MAFTIR (8. čtoucí): Bemidbar 15:37-41

Haftara k ŠeLACH LeCHA

 • Jehošu‘a (Jozue) 2:1-24

Berit Chadaša k ŠeLACH LeCHA

 • Podle návrhu Davida H. Sterna:
  • Ivrim (Židům) 3:7-19

Hebrejský výraz ŠeLACH LeCHA (שׁלח־לך), což je páté slovo v hebrejském záznamu stejnojmenné sidry neboli první slovo Bemidbar (Numeri) 13:2, je v podstatě složeno ze slovesa a skloněné předložky.

Kořen slovesa Š–L–CH שׁלח, psáno zprava doleva hebrejskými písmeny „šin“, „lamed“ a „chet“) může v sobě nést tyto významy: poslat, posílat, vyhostit, zasílat, doručit, pustit, rozeslat, chopit se (srpu [Jl 4,13]), máchnout (žezlem [Ž 110,2]), používat (úst [Ž 50,19]), vztáhnout na někoho či po někom (ruku nebo hůl), vztyčovat (prsty [Iz 58,9]); být poslán; odeslat, pustit, vyslat, vyhostit, vypustit, dát volnost [Ž 44,3], posílat, zapálit (ohněm), ponechat [Ž 81,13], vztáhnout (ruku), rozložit (výhonky [Ž 80,12]); být odeslán, puštěn, vyhoštěn, propuštěn, zaplést se [Jb 18,8]; pustit, vypustit, poslat, propustit (PÍPAL, B. Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu. Praha: Kalich, 2006. ISBN 80-7017-029-8 [str. 168]).

Slovo LeCHA (לך) je skloněná předložka LE (ל), jež má podle Pípala tyto významy: k, ke, vzhledem k, podle, proti, na, o; označení 3. pádu, předmětu, účelu (aby), směru, cíle, vztahu, úmyslu, příslušnosti a též genitivu [str. 77]. Tvar LeCHA je ve 2. osobě mužského rodu jednotného čísla, což je tvar, který odpovídá významu českého osobního zájmena tobě či osobního zvratného zájmena si.