23. sidra

פקוּדי / PeKUDEJ / "Spočítání"

Šemot (2. Mojžíšova) 38:21-40:38

 • Běžný rok:

  V běžném roce se tento oddíl čte dohromady se sidrou Vajakhel.

  • 1. čtoucí: Šemot 35:1-29
  • 2. čtoucí: Šemot 35:30-37:16
  • 3. čtoucí: Šemot 37:17-29
  • 4. čtoucí: Šemot 38:1-39:1
  • 5. čtoucí: Šemot 39:2-21
  • 6. čtoucí: Šemot 39:22-43
  • 7. čtoucí: Šemot 40:1-33
  • MAFTIR (8. čtoucí): Šemot 40:34-38
 • Přestupný rok:

  V přestupném roce se čte samotná sidra Pekudej takto:

  • 1. čtoucí: Šemot 38:21-39:1
  • 2. čtoucí: Šemot 39:2-21
  • 3. čtoucí: Šemot 39:22-32
  • 4. čtoucí: Šemot 39:33-43
  • 5. čtoucí: Šemot 40:1-16
  • 6. čtoucí: Šemot 40:17-27
  • 7. čtoucí: Šemot 40:28-33
  • MAFTIR (8. čtoucí): Šemot 40:34-38

Haftara k PeKUDEJ

 • Podle zvyklosti Aškenazim (východoevropských židů):
  • Melachim Alef (1. Královská) 7:51-8:21

Berit Chadaša k PeKUDEJ

 • Podle návrhu Davida H. Sterna:
  • Hitgalut (Zjevení) 15:5-8

Hebrejský výraz FeKUDEJ (פקוּדי), což je druhé slovo v hebrejském záznamu stejnojmenné sidry (začíná v Šemot [Exodus] 38:21), je slovesný tvar v množném čísle, který je odvozen z kořene F–K–D (פקד, psáno zprava doleva hebrejskými písmeny „fe“, „kof“ a „dalet“), jenž může mít tyto významy: dohlížet, mít dohled, být pod dohledem, dozírat, navštívit, zavítat; odpočívat, přidělit, připočítat, spočítat, započítat, postihnout, stihnout, zastihnout; pověřit, stanovit, ustanovit; pohřešovat; volat k odpovědnosti, ztrestat; být pověřen správou (PÍPAL, B. Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu. Praha: Kalich, 2006. ISBN 80-7017-029-8 [str. 132, 142]).

Sloveso FEKUDEJ se do češtiny obvykle překládá pomocí podstatného jména např. jako soupis (Překlad 21. století), vyúčtování (Jeruzalémská bible), výčet (Český studijní překlad [KMS]) či součet (Dr. Isidor Hirsch).