51. sidra

נצבים / NICAVIM / "Stojíte"

Devarim (5. Mojžíšova) 29:9(10)-30:20

 • Běžný rok:

  V běžném roce se tento oddíl čte dohromady se sidrou Vajelech.

  • 1. čtoucí: Devarim 29:9(10)-28(29)
  • 2. čtoucí: Devarim 30:1-6
  • 3. čtoucí: Devarim 30:7-14
  • 4. čtoucí: Devarim 30:15-31:6
  • 5. čtoucí: Devarim 31:7-13
  • 6. čtoucí: Devarim 31:14-19
  • 7. čtoucí: Devarim 31:20-27
  • MAFTIR (8. čtoucí): Devarim 31:28-30
 • Přestupný rok:

  V přestupném roce se čte samotná sidra Nicavim takto:

  • 1. čtoucí: Devarim 29:9(10)-11(12)
  • 2. čtoucí: Devarim 29:12(13)-14(15)
  • 3. čtoucí: Devarim 29:15(16)-28(29)
  • 4. čtoucí: Devarim 30:1-6
  • 5. čtoucí: Devarim 30:7-10
  • 6. čtoucí: Devarim 30:11-14
  • 7. čtoucí: Devarim 30:15-17
  • MAFTIR (8. čtoucí): Devarim 30:18-20

Haftara k NICAVIM

 • Ješa‘jahu (Izaiáš) 61:10-63:9

Berit Chadaša k NICAVIM

 • Podle návrhu Davida H. Sterna:
  • Romim (Římanům) 9:30-10:13
  • Ivrim (Židům) 12:14-15