35. sidra

נשׂא / NASO / "Pozvednout"

Bemidbar (4. Mojžíšova) 4:21-7:89

 • Podle zvyklosti Aškenazim (východoevropských židů):
  • 1. čtoucí: Bemidbar 4:21-37
  • 2. čtoucí: Bemidbar 4:38-49
  • 3. čtoucí: Bemidbar 5:1-10
  • 4. čtoucí: Bemidbar 5:11-6:27
  • 5. čtoucí: Bemidbar 7:1-41
  • 6. čtoucí: Bemidbar 7:42-71
  • 7. čtoucí: Bemidbar 7:72-86
  • MAFTIR (8. čtoucí): Bemidbar 7:87-89

Haftara k NASO

 • Šofetim (Soudců) 13:2-25

Berit Chadaša k NASO

 • Podle návrhu Davida H. Sterna:
  • Jochanan (Jan) 7:53-8:11
  • Ma‘asej Talmidim (Skutky) 21:17-32

Hebrejský výraz NASO (נסא), což je páté slovo v hebrejském záznamu stejnojmenné sidry nebo-li první slovo v Bemidbar (Numeri) 4:22, je sloveso, jehož kořen tvoří trojice písmen N–S–’ (נסא, psáno zprava doleva hebrejskými písmeny „nun“, „sin“ a „alef“). Tento slovesný kořen může mít tyto významy: nést, nosit, donést, odnést, nadnést, snést, unést, povznést, vynést, vznést, zanést, snášet, odnášet, vynášet (o zemi [Gn 13,6]), pozdvihnout se, vzít si; být nesen, nošen, povznesen, vynesen, vznášet se, zvednout se; odnést, povznést, snášet; dát nést, snést; povznést se, vzchopit se, vznášet se, povznášet se (PÍPAL, B. Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu. Praha: Kalich, 2006. ISBN 80-7017-029-8 [str. 106-107]).

Ačkoliv hebrejský záznam Bemidbar (Numeri) 4:22 začíná slovy
NASO ET RO’Š (נשׂא את־ראשׁ), což doslova znamená pozvednout hlavy (viz poznámka v Českém studijním překladu), české Bible toto hebrejské sousloví překládají méně doslovně, například jako sečti (Překlad 21. století), pořiď soupis (Ekumenický překlad) proveď sčítání (Jeruzalémská bible) či zjisti počet (Dr. Isidor Hirsch).