10. sidra

מקץ / MIKEC / "Po uplynutí"

Berešit (1. Mojžíšova) 41:1-44:17

 • 1. čtoucí: 41:1-14
 • 2. čtoucí: 41:15-38
 • 3. čtoucí: 41:39-52
 • 4. čtoucí: 41:53-42:18
 • 5. čtoucí: 42:19-43:15
 • 6. čtoucí: 43:16-29
 • 7. čtoucí: 43:30-44:19
 • MAFTIR (8. čtoucí): 44:14-44:17

Haftara k MIKEC

 • Podle zvyklosti Aškenazim (východoevropských židů):
  • Melachim Alef (1. Královská) 3:15-4:1

Berit Chadaša k MIKEC

 • Podle návrhu Davida H. Sterna:
  • Ma‘asej Talmidim (Skutky) 7:9-16
 • Podle návrhu Ya‘acova Farbera:
  • Korintim Alef (1. Korintským) 2:1-5

Hebrejský výraz MIKEC (מקץ), což je v pořadí druhé slovo v hebrejském záznamu stejnojmenné sidry, je složeninou dvou samostatných výrazů, a to předložky MIN (מן), jež může mít tyto významy: od, z, ze, bez, mezi, po, pro, podle, než, více než, protože, trochu, takže, aby ne, že ne apod., a podstatného jména mužského rodu KEC (קץ), které může mít tyto významy: konec, konečný, ohraničení, skonání, skončení, uplynutí, úsek, závěr. Podstatné jméno KEC se odvozuje od slovesného kořene K–C–C (קצץ), jenž má tyto významy: odstřihnout, usekat, useknout (PÍPAL, B. Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu. Praha: Kalich, 2006. ISBN 80-7017-029-8.).