42. sidra

מּטּוֹת / MATOT / "Pokolení"

Bemidbar (4. Mojžíšova) 30:2(1)-32:42

 • Běžný rok:

  V běžném roce se tento oddíl čte dohromady se sidrou Mas‘ej.

  • 1. čtoucí: Bemidbar 30:2(1)-31:12
  • 2. čtoucí: Bemidbar 31:13-54
  • 3. čtoucí: Bemidbar 32:1-19
  • 4. čtoucí: Bemidbar 32:20-33:49
  • 5. čtoucí: Bemidbar 33:50-34:15
  • 6. čtoucí: Bemidbar 34:16-35:8
  • 7. čtoucí: Bemidbar 35:9-36:9
  • MAFTIR (8. čtoucí): Bemidbar 36:10-13
 • Přestupný rok:

  V přestupném roce se čte samotná sidra Matot takto:

  • 1. čtoucí: Bemidbar 30:2(1)-17(16)
  • 2. čtoucí: Bemidbar 31:1-12
  • 3. čtoucí: Bemidbar 31:13-24
  • 4. čtoucí: Bemidbar 31:25-41
  • 5. čtoucí: Bemidbar 31:42-54
  • 6. čtoucí: Bemidbar 32:1-19
  • 7. čtoucí: Bemidbar 32:20-38
  • MAFTIR (8. čtoucí): Bemidbar 32:39-42

Haftara k MATOT

 • Podle zvyklosti Aškenazim (východoevropských židů):
  • Jirmejahu (Jeremiáš) 1:1-2:3

Berit Chadaša k MATOT

 • Podle návrhu Davida H. Sterna:
  • Matitjahu (Matouš) 5:33-37