38. sidra

קרח / KORACH / "Korach"

Bemidbar (4. Mojžíšova) 16:1-18:32

 • 1. čtoucí: Bemidbar 16:1-13
 • 2. čtoucí: Bemidbar 16:14-19
 • 3. čtoucí: Bemidbar 16:20-17:8(16:43)
 • 4. čtoucí: Bemidbar 17:9(16:44)-15(16:50)
 • 5. čtoucí: Bemidbar 17:16(1)-24(9)
 • 6. čtoucí: Bemidbar 17:25(10)-18:20
 • 7. čtoucí: Bemidbar 18:21-29
 • MAFTIR (8. čtoucí): Bemidbar 18:30-32

Haftara ke KORACH

 • Šemu’el Alef (1. Samuelova) 11:14-12:22

Berit Chadaša ke KORACH

 • Podle návrhu Davida H. Sterna:
  • Timotijos Bet (2. Timoteovi) 2:8-21
  • Jehuda (Juda) 1-25

Hebrejský výraz KORACH (קרח), což je v pořadí druhé slovo v hebrejském záznamu stejnojmenné sidry (oddílu čtení z Tóry), je jméno potomka Leviho, který společně s dalšími dvěma sty padesáti izraelskými muži povstal proti Mojžíšovi.

Jméno KORACH (קרח) je pravděpodobně zdrobnělina jména KAREACH (קרח), jež by se dalo přeložit jako Vyholený, Holohlavý (HELLER, J. Výkladový slovník biblických jmen. Praha: Advent-Orion/Vyšehrad, 2003. ISBN 80-7172-865-9/ISBN 80-7021-725-1 [str. 413]). Jméno KORACH by se v tomto případě dalo přeložit jako malý holohlavec či malý plešoun a bylo by odvozeno od slovesného kořene K–R–CH (קרח, psáno zprava doleva hebrejskými písmeny „kof“, „reš“ a „chet“), jenž má tyto významy: vyholovat si lysinu, mít lysinu; vystříhat si lysinu; dělat lysinu; být olysalý, mít vystříhanou lysinu (PÍPAL, B. Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu. Praha: Kalich, 2006. ISBN 80-7017-029-8 [str. 148])

Méně pravděpodobnou možností je, že jméno KORACH je odvozeno od slovesného kořene K–R–R (קרר, psáno zprava doleva hebrejskými písmeny „kof“ a dvěmi „reš“), jenž má podle Pípala [str. 148] tyto významy:

 1. chladit, chladnout, ochlazovat
 2. strhnout; srazit

Od tohoto slovesného kořene je odvozeno např. podstatné jméno KERACH (קרח), jež má tyto významy: chlad, led, krystal, kroupy [Ž 147,17].