50. sidra

כּי־תבוא / KI TAVO / "Když vytáhneš"

Devarim (5. Mojžíšova) 26:1-29:8(9)

 • 1. čtoucí: Devarim 26:1-11
 • 2. čtoucí: Devarim 26:12-15
 • 3. čtoucí: Devarim 26:16-19
 • 4. čtoucí: Devarim 27:1-10
 • 5. čtoucí: Devarim 27:11-28:6
 • 6. čtoucí: Devarim 28:7-69(29:1)
 • 7. čtoucí: Devarim 29:1(2)-5(6)
 • MAFTIR (8. čtoucí): Devarim 29:6(7)-8(9)

Haftara ke KI TAVO

 • Ješa‘jahu (Izaiáš) 60:1-22

Berit Chadaša ke KI TAVO

 • Podle návrhu Davida H. Sterna:
  • Matitjahu (Matouš) 13:1-23
  • Uri (Lukáš) 21:1-4
  • Ma‘asej Talmidim (Skutky) 28:17-31
  • Romim (Římanům) 11:1-15
 • Podle návrhu rabiho Ya‘acova Farbera:
  • Ma‘asej Talmidim (Skutky) 7:30-36