17. sidra

יתרו / JITRO / "Jetro" (Zbytek jeho)

Šemot (2. Mojžíšova) 18:1-20:23(26)

 • Podle zvyklosti Aškenazim (východoevropských židů):
  • 1. čtoucí: Šemot 18:1-12
  • 2. čtoucí: Šemot 18:13-23
  • 3. čtoucí: Šemot 18:24-27
  • 4. čtoucí: Šemot 19:1-6
  • 5. čtoucí: Šemot 19:7-19
  • 6. čtoucí: Šemot 19:20-20:14(17)
  • 7. čtoucí: Šemot 20:15(18)-18(21)
  • MAFTIR (8. čtoucí): Šemot 20:19(22)-23(26)

Haftara k JITRO

 • Podle zvyklosti Aškenazim (východoevropských židů):
  • Ješa‘jahu (Izaiáš) 6:1-7:6; 9:5(6)-6(7)

Berit Chadaša k JITRO

 • Podle návrhu Davida H. Sterna:
  • Matitjahu (Matouš) 5:21-30; 15:1-11; 19:16-30
  • Mordochaj (Marek) 7:5-15; 10:17-31
  • Uri (Lukáš) 18:18-30
  • Ma‘asej Talmidim (Skutky) 6:1-7
  • Romim (Římanům) 2:17-29; 7:7-12; 13:8-10
  • Galitim (Galatským) 4:21-31
  • Efesos (Efezským) 6:1-3
  • Timotijos Alef (1. Timoteovi) 3:1-14
  • Timotijos Bet (2. Timoteovi) 2:2
  • Titos (Titovi) 1:5-9
  • Ivrim (Židům) 12:18-29
  • Ja’akov (Jakub) 2:8-13
  • Kejfa Alef (1. Petr) 2:9-10

Jméno JITRO (יתרוֹ), což je druhé slovo v hebrejském záznamu stejnojmenné sidry, má tento doslovný význam: zbytek jeho, nebo naopak: přebytek jeho. Jméno je totiž odvozeno od hebrejského slovesného kořene (יתר), které může mít tyto významy: být zbylý, zbývající, zůstat, přebývat; být výhodný, nadměrný, překypovat; nechat zbytek, nechávat, ponechat; mít přednost, výhodu, dát přednost, nadbytek (PÍPAL, B. Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu. Praha: Kalich, 2006. ISBN 80-7017-029-8.).

V sidře na tento týden je jméno JITRO (Jetro) připisováno tchánovi Mošeho. V Písmu však Mošeho tchán není nazýván pouze tímto jménem, ale ještě těmito jmény: RE‘U’EL (רעוּאל; viz Šemot [Exodus] 2:18, Reuel), JETER (יתר; viz Šemot [Exodus] 4:18, Jetro), CHOVAVחבב; viz Šoftim [Soudců] 4:11, Chobab) či KEJNI (קיני; viz Šoftim [Soudců] 1:16, Kenijec). Někteří židovští učenci připisují Jitrovi ještě další dva jména, a to jméno PUTI’EL (פוּטיאל; viz Šemot [Exodus] 6:25, Putiel) a CHEVER (חור; viz Šoftim [Soudců] 4:11, Cheber).