53. sidra

האזינוּ / HA’AZINU / "Popřejte sluchu"

Devarim (5. Mojžíšova) 32:1-52

 • 1. čtoucí: Devarim 32:1-6
 • 2. čtoucí: Devarim 32:7-12
 • 3. čtoucí: Devarim 32:13-18
 • 4. čtoucí: Devarim 32:19-28
 • 5. čtoucí: Devarim 32:29-39
 • 6. čtoucí: Devarim 32:40-43
 • 7. čtoucí: Devarim 32:44-47
 • MAFTIR (8. čtoucí): Devarim 32:48-52

Haftara k HA’AZINU

 • Šemu’el Bet (2. Samuelova) 22:1-51

Berit Chadaša k HA’AZINU

 • Podle návrhu Davida H. Sterna:
  • Romim (Římanům) 10:14-21; 12:14-21
  • Ivrim (Židům) 12:28-29