31. sidra

אמר / EMOR / "Řekni"

Vajikra (3. Mojžíšova) 21:1-24:23

 • 1. čtoucí: Vajikra 21:1-15
 • 2. čtoucí: Vajikra 21:16-22:16
 • 3. čtoucí: Vajikra 22:17-33
 • 4. čtoucí: Vajikra 23:1-22
 • 5. čtoucí: Vajikra 23:23-32
 • 6. čtoucí: Vajikra 23:33-44
 • 7. čtoucí: Vajikra 24:1-20
 • MAFTIR (8. čtoucí): Vajikra 24:21-23

Haftara k EMOR

 • Jechezk’el (Ezechiel) 44:15-31

Berit Chadaša k EMOR

 • Podle návrhu Davida H. Sterna:
  • Matitjahu (Matouš) 5:38-42
  • Galitim (Galatským) 3:26-29

Hebrejský výraz EMOR (אמר), což je čtvrté slovo v hebrejském záznamu stejnojmenné sidry (oddílu čtení z Tóry), je sloveso v rozkazovacím způsobu, jež je odvozeno ze slovesného kořene ’–M–R (אמר, psáno zprava doleva hebrejskými písmeny „alef“, „mem“ a „reš“). Tento slovesný kořen může mít tyto významy: dít, dodat, doléhat, navázat, okřiknout, otázat se, odvětit, pobídnout, poručit, vyřídit, povídat, podotknout, říci, říkat, říci si, vybídnout, vyzvat, tázat se, ubezpečit, zapovídat, zakázat, zapovědět (PÍPAL, B. Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu. Praha: Kalich, 2006. ISBN 80-7017-029-8 [str. 19]).

České Bible hebrejské sloveso ve tvaru EMOR, jež se nachází ve Vajikra (Leviticus) 21:1, překládají jako mluv (Překlad 21. století, Bible kralická, Ekumenický překlad), promluv (Jeruzalémská bible, Český studijní překlad [KMS], Překlad nového světa Svatých písem), rci (Dr. Gustav Sicher) či nařídil (Průvodce životem).