44. sidra

דּברים / DeVARIM / "Slova"

Devarim (5. Mojžíšova) 1:1-3:22

 • 1. čtoucí: Devarim 1:1-11
 • 2. čtoucí: Devarim 1:12-21
 • 3. čtoucí: Devarim 1:22-38
 • 4. čtoucí: Devarim 1:39-2:1
 • 5. čtoucí: Devarim 2:2-30
 • 6. čtoucí: Devarim 2:31-3:14
 • 7. čtoucí: Devarim 3:15-19
 • MAFTIR (8. čtoucí): Devarim 3:20-22

Haftara ke DeVARIM

 • Ješa‘jahu (Izaiáš) 1:1-27

Berit Chadaša ke DeVARIM

 • Podle návrhu Davida H. Sterna:
  • Jochanan (Jan) 15:1-11
  • Ivrim (Židům) 3:7-4:11

Výraz DeVARIM (דּברים) je nejen součástí druhého slova v hebrejském záznamu stejnojmenné sidry (oddílu čtení z Tóry), ale zároveň slouží jako hebrejské označení Páté knihy Mojžíšovy.

Samotný výraz DEVARIM (דּברים) je množným číslem podstatného jména DAVAR (דּבר), jež může mít tyto významy: slovo, děj, heslo, návrh, pojem, promluvení, případ, sdělení, věc. V množném čísle může mít toto podstatné jméno dokonce tyto významy: poměry, příběhy, události, záležitosti. Toto podstatné jméno je odvozeno ze slovesného kořene D–V–R (דבר, psáno zprava doleva hebrejskými písmeny „dalet“, „vet“ a „reš“), jenž má tyto významy:

 1. mluvit; domluvit se, mluvit navzájem, rozmlouvat spolu; promluvit, přimlouvat se, rozmlouvat, oslovit, proslovit, vyslovit, vyhlásit, uložit, navrhnout, pět (píseň [Sd 5,12]); být osloven, je prosloveno; promluvit si
 2. pohubit morem, ukázat záda; podrobit

(PÍPAL, B. Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu. Praha: Kalich, 2006. ISBN 80-7017-029-8 [str. 37].).

České Bible obvykle hebrejský výraz DEVARIM (דּברים), jenž se nachází v Devarim (Deuteronomium) 1:1 coby součást slova HADEVARIM (הדּברים), překládají jako slova (Překlad 21. století, Ekumenický překlad, Jeruzalémská bible, Bible kralická, Český studijní překlad [KMS], Překlad nového světa Svatých písem). Rabínský překlad dr. Gustava Sichera však překládá výraz DEVARIM jako řeči.