39. sidra

חקּת / CHUKAT / "Ustanovení"

Bemidbar (4. Mojžíšova) 19:1-22:1

 • Běžný rok:

  V běžném roce se tento oddíl čte dohromady se sidrou Balak.

  • 1. čtoucí: Bemidbar 19:1-20:6
  • 2. čtoucí: Bemidbar 20:7-21
  • 3. čtoucí: Bemidbar 20:22-21:20
  • 4. čtoucí: Bemidbar 21:21-22:12
  • 5. čtoucí: Bemidbar 22:13-38
  • 6. čtoucí: Bemidbar 22:39-23:26
  • 7. čtoucí: Bemidbar 23:27-25:6
  • MAFTIR (8. čtoucí): Bemidbar 25:7-9
 • Přestupný rok:

  V přestupném roce se čte samotná sidra Chukat takto:

  • 1. čtoucí: Bemidbar 19:1-17
  • 2. čtoucí: Bemidbar 19:18-20:6
  • 3. čtoucí: Bemidbar 20:7-13
  • 4. čtoucí: Bemidbar 20:14-21
  • 5. čtoucí: Bemidbar 20:22-21:5
  • 6. čtoucí: Bemidbar 21:6-20
  • 7. čtoucí: Bemidbar 21:21-33
  • MAFTIR (8. čtoucí): Bemidbar 21:34-22:1

Haftara ke CHUKAT

 • Podle zvyklosti Aškenazim (východoevropských židů):
  • Šofetim (Soudců) 11:1-33

Berit Chadaša ke CHUKAT

 • Podle návrhu Davida H. Sterna:
  • Jochanan (Jan) 3:9-21; 4:3-30; 12:27-50

Hebrejský výraz CHUKAT (צכקת), což je sedmé slovo v hebrejském záznamu stejnojmenné paraši (oddílu čtení z Tóry) neboli druhé slovo Bemidbar (Numeri) 19:2, je tvar podstatného jména CHUKA. Podstatné jméno CHUKA (חקה) může mít tyto významy: nařízení, pravidlo, závazek, zvyk, zvyklost.

Obě slova CHUKAT (צכקת) i CHUKA (חקה), která jsou v jednotném čísle, jsou odvozena ze slovesného kořene CH–K–K (חקק, psáno zprava doleva hebrejskými písmeny „chet“ a dvěmi „kof“), jenž má tyto významy: rýt, vrýt, vyrýt; nařídit (PÍPAL, B. Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu. Praha: Kalich, 2006. ISBN 80-7017-029-8 [str. 57]).

České Bible hebrejský výraz CHUKAT (חקת), jenž se nachází v Bemidbar (Numeri) 19:2, překládají jako nařízení (Ekumenický překlad, Jeruzalémská bible) či ustanovení (Překlad 21. století, Bible kralická, Dr. Isidor Hirsch, Český studijní překlad [KMS], Překlad nového světa Svatých písem).