25. sidra

צו / CAV / "Přikaž"

Vajikra (3. Mojžíšova) 6:1(8)-8:36

 • 1. čtoucí: Vajikra 6:1(8)-11(18)
 • 2. čtoucí: Vajikra 6:12(19)-7:10
 • 3. čtoucí: Vajikra 7:11-38
 • 4. čtoucí: Vajikra 8:1-13
 • 5. čtoucí: Vajikra 8:14-21
 • 6. čtoucí: Vajikra 8:22-29
 • 7. čtoucí: Vajikra 8:30-32
 • MAFTIR (8. čtoucí): Vajikra 8:33-36

Haftara k CAV

 • Jirmejahu (Jeremiáš) 7:21-8:3; 9:22(23)-23(24)

Berit Chadaša k CAV

 • Podle návrhu Davida H. Sterna:
  • Mordochaj (Marek) 12:28-34
  • Romim (Římanům) 12:1-2
  • Korintim Alef (1. Korintským) 10:14-23

Hebrejský výraz CAV (צו), což je páté slovo v hebrejském záznamu stejnojmenné sidry neboli první slovo ve Vajikra (Leviticus) 6:2 [6:9 – Kralická Bible], je sloveso v rozkazovacím způsobu. Toto sloveso je odvozeno od slovesného kořene C–V–H (צוה, psáno zprava doleva hebrejskými písmeny „cade“, „vav“ a „he“), jenž může mít tyto významy: přikázat, rozkázat, pověřit, poručit, zakázat, dát příkaz (PÍPAL, B. Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu. Praha: Kalich, 2006. ISBN 80-7017-029-8 [str. 136-137, 119-120].). Ze stejného kořene je odvozeno slovo MICVA (מצוה), jež se překládá jako příkaz, přikázání, rozkaz (PÍPAL, B. Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu. Praha: Kalich, 2006. ISBN 80-7017-029-8 [str. 136-137, 119-120].).