16. sidra

בּשׁלח / BeŠALACH / "Když propustil"

Šemot (2. Mojžíšova) 13:17-17:16

 • Podle zvyklosti Aškenazim (východoevropských židů):
  • 1. čtoucí: Šemot 13:17-14:8
  • 2. čtoucí: Šemot 14:9-14
  • 3. čtoucí: Šemot 14:15-25
  • 4. čtoucí: Šemot 14:26-15:26
  • 5. čtoucí: Šemot 15:27-16:10
  • 6. čtoucí: Šemot 16:11-36
  • 7. čtoucí: Šemot 17:1-13
  • MAFTIR (8. čtoucí): Šemot 17:14-16

Haftara k BeŠALACH

 • Podle zvyklosti Aškenazim (východoevropských židů):
  • Šofetim (Soudců) 4:4-5:31

Berit Chadaša k BeŠALACH

 • Podle návrhu Davida H. Sterna:
  • Uri (Lukáš) 2:22-24
  • Jochanan (Jan) 6:25-35; 19:31-37
  • Korintim Alef (1. Korintským) 10:1-13
  • Korintim Bet (2. Korintským) 8:1-15
  • Hitgalut (Zjevení) 15:1-4

Výraz BEŠALACH (בּשׁלּח), což je v pořadí druhé slovo v hebrejském záznamu stejnojmenné sidry (týdenního oddílu čtení z Tóry), je složeninou předložky BE (ב) a slovesa, jehož kořen Š-L-CH (שׁלח, psáno zprava doleva hebrejskými písmeny „šin“, „lamed“ a „chet“) může mít tyto významy: poslat, posílat, vyhostit, zasílat, doručit, pustit, rozeslat, chopit se (srpu [Jl 4,13]), máchnout (žezlem [Ž 110,2]), používat (úst [Ž 50,19]), vztáhnout na někoho či po něčem (ruku nebo hůl), vztyčovat (prsty [Iz 58,9]); být poslán; odeslat, pustit, vyslat, vyhostit, vypustit, dát volnost [Ž 44,3], posílat, zapálit (ohněm), ponechat [Ž 81,13], vztáhnout (ruku), rozložit (výhonky [Ž 80,12]); být odeslán, puštěn, vyhoštěn, propuštěn, zaplést se [Jb 18,8]; pustit, vypustit, poslat, propustit (PÍPAL, B. Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu. Praha: Kalich, 2006. ISBN 80-7017-029-8 [str. 168]). Předložka BE (שׁלח) má podle Blahoslava Pípala tyto významy: do, na, skrze, mezi, podle, prostřednictvím, v, uvnitř, za a podobně [str. 24].

České Bible hebrejský výraz BEŠALACH (בּשׁלּח), jenž se nachází v Šemot (Exodus) 13:17 překládají takto: když … propustil (Překlad 21. století, Ekumenický překlad, Český studijní překlad [KMS], Jeruzalémská bible), když propustil (Dr. Isidor Hirsch), když pustil (Bible kralická), když … nechal … odejít (Průvodce životem) či kdy … posílal (Překlad nového světa Svatých písem).