34. sidra

בּמדבּר / BeMIDBAR / "Na poušti"

Bemidbar (4. Mojžíšova) 1:1-4:20

 • 1. čtoucí: Bemidbar 1:1-19
 • 2. čtoucí: Bemidbar 1:20-54
 • 3. čtoucí: Bemidbar 2:1-34
 • 4. čtoucí: Bemidbar 3:1-13
 • 5. čtoucí: Bemidbar 3:14-39
 • 6. čtoucí: Bemidbar 3:40-51
 • 7. čtoucí: Bemidbar 4:1-16
 • MAFTIR (8. čtoucí): Bemidbar 4:17-20

Haftara k BeMIDBAR

 • Hoše‘a (Ozeáš) 2:1(1:10)-2:22(20)

Berit Chadaša k BeMIDBAR

 • Podle návrhu Davida H. Sterna:
  • Uri (Lukáš) 2:1-7
  • Korintim Alef (1. Korintským) 12:12-31

Hebrejský výraz BeMIDBAR (בּמדבּר) je nejen čtvrtým slovem v hebrejském záznamu stejnojmenné sidry, ale zároveň slouží jako hebrejské označení Čtvrté knihy Mojžíšovy.

Samotný výraz BeMIDBAR je složen ze dvou samostatných výrazů, a to předložky BE (בּ), jež může mít tyto významy: do, na, skrze, mezi, podle, prostřednictvím, v, uvnitř, za a podobně, a podstatného jména MIDVAR (מדבר), které má tyto významy: step, poušť, divoký kraj, stepní krajina. Slovo MIDVAR je odvozeno ze slovesného kořene D–V–R (דבר, psáno zprava doleva hebrejskými písmeny „dalet“, „vet“ a „reš“), jenž má tyto významy:

 1. mluvit; domluvit se, mluvit navzájem, rozmlouvat spolu; promluvit, přimlouvat se, rozmlouvat, oslovit, proslovit, vyslovit, vyhlásit, uložit, navrhnout, pět (píseň [Sd 5,12]); být osloven, je prosloveno; promluvit si
 2. pohubit morem, ukázat záda; podrobit

(PÍPAL, B. Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu. Praha: Kalich, 2006. ISBN 80-7017-029-8 [str. 24, 37].).

České Bible obvykle hebrejský výraz BEMIDBAR, jenž se nachází v Bemidbar (Numeri) 1:1, překládají podobně, a to souslovím na poušti (Překlad 21. století, Ekumenický překlad, Bible kralická, Dr. Isidor Hirsch, Jeruzalémská bible) či v pustině (Překlad nového světa Svatých písem, Český studijní překlad [KMS]).