32. sidra

בּהר / BeHAR / "Na hoře"

Vajikra (3. Mojžíšova) 25:1-26:2

 • Běžný rok:

  V běžném roce se tento oddíl čte dohromady se sidrou Bechukotaj.

  • 1. čtoucí: Vajikra 25:1-18
  • 2. čtoucí: Vajikra 25:19-28
  • 3. čtoucí: Vajikra 25:29-38
  • 4. čtoucí: Vajikra 25:39-26:9
  • 5. čtoucí: Vajikra 26:10-40
  • 6. čtoucí: Vajikra 27:1-15
  • 7. čtoucí: Vajikra 27:16-31
  • MAFTIR (8. čtoucí): Vajikra 27:32-34
 • Přestupný rok:

  V přestupném roce se čte samotná sidra Behar takto:

  • 1. čtoucí: Vajikra 25:1-13
  • 2. čtoucí: Vajikra 25:14-18
  • 3. čtoucí: Vajikra 25:19-24
  • 4. čtoucí: Vajikra 25:25-28
  • 5. čtoucí: Vajikra 25:29-38
  • 6. čtoucí: Vajikra 25:39-46
  • 7. čtoucí: Vajikra 25:47-54
  • MAFTIR (8. čtoucí): Vajikra 25:55-26:2

Haftara k BeHAR

 • Jirmejahu (Jeremiáš) 32:6-27

Berit Chadaša k BeHAR

 • Podle návrhu Davida H. Sterna:
  • Uri (Lukáš) 4:16-21
  • Korintim Alef (1. Korintským) 7:21-24
  • Galitim (Galatským) 6:7-10

Hebrejský výraz BeHAR (בּהר), což je čtvrté slovo v hebrejském záznamu stejnojmenné paraši (oddílu čtení z Tóry), je složeninou dvou samostatných výrazů, a to předložky BE (בּ), jež může mít tyto významy: do, na, skrze, mezi, podle, prostřednictvím, v, uvnitř, za a podobně, a podstatného jména HAR (הר), které má tyto významy: hora, horstvo, pohoří (PÍPAL, B. Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu. Praha: Kalich, 2006. ISBN 80-7017-029-8 [str. 24, 43]).

České Bible hebrejský výraz BEHAR, jenž se nachází ve Vajikra (Leviticus) 25:1, překládají shodně, a to souslovím na hoře.