36. sidra

בּהעלתך / BeHA‘ALOTeCHA / "V tom, když pozvedat budeš"

Bemidbar (4. Mojžíšova) 8:1-12:16

 • Podle zvyklosti Aškenazim (východoevropských židů):
  • 1. čtoucí: Bemidbar 8:1-14
  • 2. čtoucí: Bemidbar 8:15-26
  • 3. čtoucí: Bemidbar 9:1-14
  • 4. čtoucí: Bemidbar 9:15-10:10
  • 5. čtoucí: Bemidbar 10:11-34
  • 6. čtoucí: Bemidbar 10:35-11:29
  • 7. čtoucí: Bemidbar 11:30-12:13
  • MAFTIR (8. čtoucí): Bemidbar 12:14-16

Haftara k BeHA‘ALOTeCHA

 • Zecharja (Zachariáš) 2:14-4:7

Berit Chadaša k BeHA‘ALOTeCHA

 • Podle návrhu Davida H. Sterna:
  • Jochanan (Jan) 19:31-37
  • Ivrim (Židům) 3:1-6

Hebrejský výraz BeHA‘ALOTeCHA (בּהעלתח), což je v pořadí deváté slovo v hebrejském záznamu stejnojmenné sidry neboli páté slovo v Bemidbar (Numeri) 8:2, je složeninou hned několika hebrejských výrazů, a to předložky BE (בּ), slova HA (ה) a slovesa odvozeného z kořene ‘–L–H (עלה, psáno zprava doleva hebrejskými písmeny „ajin“, „lamed“ a „he“) s příponou.

Předložka BE (בּ) může mít tyto významy: do, na, skrze, mezi, podle, prostřednictvím, v, uvnitř, za a podobně.

Slovo HA (ה) je buď určitý člen ve významu ukazovacího zájmena ten či to nebo se může jednat o tázací částici, která může mít tyto významy: zda, zda-li, což?.

Slovesný kořen ‘–L–H (עלה) může nést v sobě tyto významy: jít vzhůru, stoupat, vystupovat, vystoupit, vyšlehnout, stupňovat, valit se, vystupňovat, vznášet se, zvedat se; být vynesen, být povznesený, vznášet se vzhůru, vznést se, být přiveden, vysoko strmět, zvedat se; vést nahoru, vyvádět, vyvést, vynést, přinést, přivádět, přitáhnout, vytáhnout, odebrat; být odvlečen, být zapálen; vypínat se (PÍPAL, B. Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu. Praha: Kalich, 2006. ISBN 80-7017-029-8 [str. 24, 41, 119-120]).