33. sidra

בּחקתי / BeCHUKOTAJ / "Podle nařízení mých"

Vajikra (3. Mojžíšova) 26:3-27:34

 • Běžný rok:

  V běžném roce se tento oddíl čte dohromady se sidrou Behar.

  • 1. čtoucí: Vajikra 26:3-5
  • 2. čtoucí: Vajikra 26:6-9
  • 3. čtoucí: Vajikra 26:10-46
  • 4. čtoucí: Vajikra 27:1-15
  • 5. čtoucí: Vajikra 27:16-21
  • 6. čtoucí: Vajikra 27:22-28
  • 7. čtoucí: Vajikra 27:29-31
  • MAFTIR (8. čtoucí): Vajikra 27:32-34
 • Přestupný rok:

  V přestupném roce se čte samotná sidra Behar takto:

  • 1. čtoucí: Vajikra 25:1-13
  • 2. čtoucí: Vajikra 25:14-18
  • 3. čtoucí: Vajikra 25:19-24
  • 4. čtoucí: Vajikra 25:25-28
  • 5. čtoucí: Vajikra 25:29-38
  • 6. čtoucí: Vajikra 25:39-46
  • 7. čtoucí: Vajikra 25:47-54
  • MAFTIR (8. čtoucí): Vajikra 25:55-26:2

Haftara k BeCHUKOTAJ

 • Jirmejahu (Jeremiáš) 16:19-17:14

Berit Chadaša k BeCHUKOTAJ

 • Podle návrhu Davida H. Sterna:
  • Jochanan (Jan) 14:15-21; 15:10-12
  • Jochanan Alef (1. Jan)

Hebrejský výraz BeCHUKOTAJ (בּחקתי), který je součástí prvního slova stejnojmenné sidry, je rovněž složený výraz, který je tvořen předložkou BE (בּ) a podstatným jménem. V tomto případě je však oním podstatným jménem tvar slova CHUKA (חקה) s přivlastňovací zájmennou koncovkou. Podstatné jméno CHUKA má podle Blahoslava Pípala tyto významy: nařízení, pravidlo, závazek, zvyk, zvyklost, a je odvozeno ze slovesného kořene CH–K–K (חקק, psáno zprava doleva hebrejskými písmeny „chet“ a dvěmi „kof“ za sebou), jenž má tyto významy: rýt, vrýt, vyrýt; nařídit [str. 57].

České Bible hebrejský výraz BeCHUKOTAJ, jenž se nachází ve Vajikra (Leviticus) 26:3, překládají různě, a to od méně doslovných překladů jako má pravidla (Překlad 21. století), mými nařízeními (Ekumenický překlad), podle mých zákonů (Jeruzalémská bible), podle mých ustanovení (Český studijní překlad [KMS]) až po zcela doslovný překlad v ustanoveních mých (Bible kralická, Dr. Gustav Sicher).