Mesiánská společenství u nás (v ČR)

Níže uvádíme seznam mesiánských společenství a skupinek řazených podle názvů měst, ve kterých působí. Není to ale žádný konečný seznam. Jde pouze o společenství a skupinky, o kterých víme, že jsou a vyvíjejí nějakou pravidelnou činnost. Zároveň jsou to ta, která svolila, aby byla uveřejněna na tomto seznamu, anebo o to výslovně požádala.

Pokud chcete být na tomto seznamu také, prosím, ozvěte se nám.

Praha

Třinec