Devar Tora

DeVAR TORA může doslova znamenat "sdělení Tóry" (TORA = doslova "řád, učení, ukazatel, zákon, souhrn pravidel", v našem případě označení pro Pět knih Mojžíšových), ale my zde pod názvem devar Tora rozumíme spíše úvahu nad určitým úsekem Tóry v podobě krátkého výkladu či vyučování, které se vztahuje k předepsané PARAŠAT HA-ŠAVU‘A (týdennímu oddílu) čtení z Písma.

Co zde naleznete

Tóra na každý týden - První plody Sionu

Pravidelně pro vás překládáme vyučování společnosti FFOZ (First Fruits of Zion) uveřejňované v časti nazvané "Tóra na každý týden" (angl. "Weekly Torah"), což jsou výklady k jednotlivým šabatovým oddílům z Tóry. Původní znění těchto vyučování (v angličtině) naleznete na adrese: http://torahclub.ffoz.org/weekly-torah/

First Fruits of Zion („První plody Sionu“) je mesiánská židovská společnost založena roku 1994. Jejím hlavním posláním je badatelská činnost a výuka Písma (Bible) v souladu s jejím dějinným, jazykovědným a společenským pozadím. Ve výkladu Písma se často opírá o židovské ústní podání a také o mimo-biblické spisy, které napomáhají k lepšímu pochopení tzv. prvotního židovského „křesťanství“ (mesiánského judaismu). Webové stránky této společnosti naleznete na adrese: http://ffoz.org/

Vyučování rabiho Ya‘acova Farbera

Pravidelně pro vás překládáme V letech 2008-2014 jsme pro vás překládali vyučování mesiánského rabína Ya‘acova Farbera z torontského mesiánského společenství "Melech Yisrael", které jsou věnovány jednotlivým šabatovým oddílům z Tóry. Webové stránky torontského společenství naleznete na adrese http://www.cmy.on.ca/

MELECH YISRAEL - v našem přepisu hebrejštiny MELECH JISRA’EL - znamená "Král Izraele"

Překladatelskou činnost jsme nakonec v roce 2014 byli nuceni přerušit, jelikož rabi přestal v tomto společenství působit a z časových důvodů již nezvládal ve svých vyučováních dále pokračovat. Více naleznete v rozloučení níže:

Archív vyučování rabiho Farbera